Bushalte Eykerstokweg, Heythuysen | Rondje Limburg